Vedení společnosti

Orgány společnosti

1) Valná hromada

2) Představenstvo  ve složení :

Ing. Jaroslav Bělina           předseda představenstva

Libor Nácovský                 místopředseda představenstva

Ing. Zdeněk Nácovský       člen

Mgr. Jaroslav Šusta           člen

Petr Zachariáš                  člen

Alena Havlenová               člen

3) Dozorčí rada  ve složení :

Pavel Tomášek               předseda dozorčí rady

Václav Prchal                  místopředseda dozorčí rady

Dana Blažejovská            člen

Výkonný management

Vedoucí RV: Ing. Jaroslav Bělina

Vedoucí ŽV: Libor Nácovský

Vedoucí mechanizace: Václav Prchal

Ekonomka: Alena Setničková

Evidence pozemků: Radek Kořínek

 


© 2014-2023 AGRO PERTOLTICE, a.s. | uctarna@agropertoltice.cz, agropertoltice@email.cz | webdesign eLoading.cz