Informace pro akcionáře

Dne 17.5.2019 se konala valná hromada, kde proběhly volby do orgánů společnosti

 

Nabízíme zprostředkování odkupu listinných akcií znějících na jméno AGRO PERTOLTICE, a.s. za stanovenou cenu

Ve výši 50% nominální hodnoty akcií.

V případě zájmu kontaktujte p. Setničkovou na tel. čísle 604 465 670, e-mail: agropertoltice@email.cz

 

Nabízíme odkup zemědělských pozemků od vlastníků či spoluvlastníků za těchto podmínek:

V případě zájmu kontaktujte Ing. Jaroslava Bělinu, č. tel. 602159741 nebo p. Radka Kořínka, č.tel. 777668987, e-mail: korinek@agropertoltice.cz


© 2014-2023 AGRO PERTOLTICE, a.s. | uctarna@agropertoltice.cz, agropertoltice@email.cz | webdesign eLoading.cz