AGRO PERTOLTICE, a.s.

Hospodaří na 3212 ha zemědělské půdy, z toho je 2650 ha orné půdy. Průměrná nadmořská výška je 435m v rozmezí od 330 m až 540 m. Ve společnosti je zaměstnáno 60 pracovníků. Pěstují se zde převážně tržní plodiny - obiloviny (pšenice, ječmen, kukuřice na zrno), olejniny (řepka, mák) a brambory, dalším úkolem rostlinné výroby je zajistit krmivovou základnu pro živočišnou výrobu. Ta zahrnuje chov skotu o celkovém počtu 1284 kusů, z toho 501 ks dojnic.

Akciová společnost byla zapsána dne 12. března 1999 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5839. Sídlo společnosti: Zruč nad Sázavou čp. 331, okres Kutná Hora, PSČ 285 22

IČ: 25745042

Základní kapitál: 68 116 000,- Kč

Fotogalerie


© 2014-2021 AGRO PERTOLTICE, a.s. | uctarna@agropertoltice.cz, agropertoltice@email.cz | webdesign eLoading.cz