Vedení společnosti

Orgány společnosti

1) Valná hromada

2) Představenstvo  ve složení :

Ing. Jaroslav Bělina           předseda představenstva

Libor Nácovský                 místopředseda představenstva

Ing. Zdeněk Nácovský       člen

Ing. František Šusta          člen

Petr Zachariáš                  člen

Alena Havlenová                člen

3) Dozorčí rada  ve složení :

Pavel Tomášek               předseda dozorčí rady

Václav Prchal                  místopředseda dozorčí rady

Dana Blažejovská            člen

Výkonný management

Vedoucí rostlinné výroby: Ing. Jaroslav Bělina

Vedoucí živočišné výroby: Libor Nácovský

Vedoucí mechanizace: František Pergr

Ekonom: Alena Setničková

Evidence pozemků: Ing.Oldřich Sonberger

 


© 2014-2019 AGRO PERTOLTICE, a.s. | uctarna@agropertoltice.cz | webdesign eLoading.cz